diumenge, 29 de setembre del 2013

Tocs, vols i repics: Festivitat de la Milagrossa.


Dimecres dia 2 de Octubre: Baíxá de la Verge desde el Col.lege fins a la Parroquia de la Purissima.
Col.lege Nostra Senyora del Carme:
Tres vols d´avís a processó ( 19:30, 19:45 i 20:00h)
      - Gloria d´eixida i vols durant la processo.

Campanar de la Purissima Concepció:
"Solos" de la campana Santa Maria durant la processó.
Vol general a la vista de la imatje per el carrer Major.
Gloria d´entrada.

Dijous dia 3 de Octubre: Triduo de la verge Milagrossa.
Campanar de la Purissima Concepció:
Tres vols d´avís a missa amb la campana Santa Maria, l´ultim avís será vol general (19:30, 19:45 i 20:00h)
      - elevació i vol final amb la campana Santa Maria.

Divendres dia 4 de Octubre: Triduo de la Verge Milagrossa.
Campanar de la Purissima Concepció:
Tres vols d´avís a missa amb la campana Santa Maria, l´ultim avís será vol general (19:30, 19:45 i 20:00h)
      - elevació i vol final amb la campana Santa Maria.

Dissabte dia 5 de Octubre: Triduo de la Verge Milagrossa.
Campanar de la Purissima Concepció:
12:00 Toc de l´Ángelus i vol general.
Toc del Rosari (19:00, 19:15 i 19:30h)
Tres vols d´avís a missa amb la campana Santa Maria, l´ultim avís será vol general (19:30, 19:45 i 20:00h)
      - elevació i vol final amb la campana Santa Maria.

Diumenge dia 6 de Octubre: Festa de la Milagrossa.
Campanar de la Purissima Concepció:
Tres vols d´avís a missa amb la campana Santa Maria (10:30, 10:45 i 11:00h)
      - elevació i vol final amb la campana Santa Maria.
Tres vols generals d´avís a la solemne missa (11:30, 11:45 i 12:00h
      - Gloria, Sermó, elevació i vol general final.

Processó de la Pujá al col.lege:
Campanar de la Purissima Concepció:
Tres vols d´avís a processó (19:30, 19:45 i 20:00h)
- Gloria d´eixida, "solos" de la campana Santa Maria i vols generals a la vista de la imatje.
Col.lege Nostra Senyora del Carme:
Vols de processó i gloria a l´entrada de la imatje.

dilluns, 9 de setembre del 2013

Tocs, vols i repics: festes del Santissim Crist de la Protecció.

Dijous dia 12 de Setembre: 1r dia de Triduo.
Toc del Rosari: (19:00, 19:15 i 19:30)
Tres vols d´avís a missa (19:30, 19:45 i 20:00h)
     -(els dos primers vols, amb la campana del Santissim Crist)
     - elevació i vol final amb la campana del Santissim Crist.

Divendres dia 13 de Setembre: 2n dia de Triduo.
Toc del Rosari: (19:00, 19:15 i 19:30)
Tres vols d´avís a missa (19:30, 19:45 i 20:00h)
     -(els dos primers vols, amb la campana del Santissim Crist)
     - elevació i vol final amb la campana del Santissim Crist.

Dissabte dia 14 de Setembre: 3r dia de Triduo.
12:00 Toc de l´Ángelus festiu i vol general.
Toc del Rosari: (19:00, 19:15 i 19:30)
Tres vols d´avís a missa (19:30, 19:45 i 20:00h)
     -(els dos primers vols, amb la campana del Santissim Crist)
     - elevació i vol final amb la campana del Santissim Crist.

Diumenge dia 15 de Setembre: Dia del Crist.
Tres vols d´avís a missa amb la campana del Santissim Crist (10:30, 10:45 i 11:00h)
      - elevació i vol final amb la campana del Santissim Crist.
Tres vols generals d´avís a la solemne missa del Crist (11:30, 11:45 i 12:00h)
      - Gloria, Sermó, elevació i vol general final.
13:00h: VOL DE TOTES.
          -Esglessia de la Purissima.
          - Ermita de la Divina Pastora.
          - Col.lege de Nostra Senyora del Carme.

Tres vols d´avís a processo (19:30, 19:45 i 20:00h)
      - Gloria d´eixida i els corresponent solos de la campana del Crist i els vols generals a la vista de la imatje aixi com el gloria de entrada.

Dilluns dia 16 de Setembre: missa per el sufragi del cofrares difunts.
Ermita de la Divina Pastora:
Tres vols d´avís a missa (19:00, 19:15 i 19:30h)
      - elevació i vol final.

Dissabte dia 21 de Setembre: Santa missa del Crist.
Esglessia de Nostra Senyora dels Desamparats.
Tres vols d´avís a missa (19:00, 19:15 i 19:30h)
      - Gloria, Sermó, elevació i vol final.

diumenge, 1 de setembre del 2013

Tocs, vols i Repics: Baixá i Pujá de la Divina Pastora.

Dissabte 7 de Septembre: Baixá de la Divina Pastora a l´esglessia.

Esglessia de la Purissima Concepció.
12:00h Toc de l´Ángelus i vol general.
Tres vols generals de processó com avís a missa (19:30, 19:45 i 20:00h)
- Gloria d´entrada, elevació i vol general final.

Ermita de la Divina Pastora.
13:00h Toc de l´Ángelus i vol de la campana.
Tres vols d´avís a processó (19:00, 19:15 i 19:30h)
- Gloria d´eixida i vols durant la processó.

Diumenge dia 8 de Septembre: Pujá de la Divina Pastora a l´ermita.

Esglessia de la Purissima Concepció.
Tres vols d´avís a missa (11:30, 11:45 i 12:00h)
- Elevació i vol general final.
Tres vols d´avís a processó (19:30, 19:45 i 20:00h)
- Gloria d´eixida i vols durant la processó.

Ermita de la Divina Pastora.
13:00h Toc de l´Ángelus i vol de la campana.
Vols durant la processó, Gloria d´entrada i vol al finalitzar els gotjos.

Pròximament!

Catalogació i documentació de les campanes de Bétera.