dimecres, 22 de juliol del 2009

Tocs, Vols i Repics, festes Majors de Bétera.
Dia 12 d´Agost: primer dia de festes.
- 12:00h, Toc de l´Angelús i Vol general.
Dia 13 d´Agost: segon dia de festes.
- 12:00h, Toc de l´Angelús i Vol menor.
Dia 14 d´Agost: Vespra de la Mare de Deu.
- 12:00h, Toc de l´Angelús festiu i Vol a vespra.
- Tres vols menors d´avis a misa: 19:30, 19:45 i 20:00h


durant la missa: elevació i vol final menor.
Dia 15 d´Agost: Mare de Deu i ofrena d´alfabegues.
- 09:30h Vol de la campana Crist de la Protecció en el moment isca la primera alfabega de l´hort.
- 11:00h Vol general
- "solos" de la campana Crist de la Protecció.
- 12:00 Toc de l´Angelús festiu i vol general junt amb la campana de l´ermita de la divina Pastora i la del col.lege de Nostra Senyora del Carme.
- "solos" de la campana Crist de la Protecció.
- Gloria en el moment vajen entrant les alfabegues.
- Solemne missa: Gloria, sermó, elevació i Vol final, al finalitzar les campanes quedaran cara amunt.
- 19:00h Repic dia 15 d´Agost.
- Tres vols d´avis a missa: 19:30, 19:45 i 20:00h


durant la missa: elevació i vol final.
- Processo: gloria en el moment isqen les imatjes.
- "solos" de les campanes Crist de la Protecció i Maria.
- Gloria en el moment entren les imatjes.
- Tres vols d´avis a la cantá a la mare de Deu: 23:30, 23:45 i 00:00h
Dia 16 d´Agost: Sant Roc.
- Tres vols d´avis a missa: 10:30, 10:45 i 11:00h


durant la missa: Gloria. sermó, elevació i vol final.
- 12:00h Toc de l´Angelús festiu i vol general.
Dia 17 d´Agost: sisé dia de festes.
- 12:00h toc de l´Angelús i vol menor.
Dia 18 d´Agost: seté dia de festes.
- 12:00h toc de l´Angelús i vol menor.
Dia 19 d´Agost: vuité dia de festes.
- 12:00h toc de l´Angelús i vol menor.
Dia 20 d´Agost: nové dia de festes.
- 12:00h toc de l´Angelús i vol menor.
Dia 21 d´Agost: decé dia de festes.
- 12:00h toc de l´Angelús i vol menor.
Dia 22 d´Agost: festa de la Vuitava.
- tres vols d´avis a missa: 10:30, 10:45 i 11:00h


durant la missa: elevació i vol final.
- 12:00h toc de l´Angelús i vol general.
- Vols generals a cada nomenament de les cuatre festeres de l´any 2010
- Tres vols d´avis a missa: 19:30, 19:45 i 20:00h.


durant la missa: elevació i vol final.
- Processó: Gloria en el moment iscá la imatje.
- "solos" de la campana Crist de la Protecció
- Gloria en el moment entré la imatje.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Pròximament!

Catalogació i documentació de les campanes de Bétera.